Wanneer u niet (op tijd) aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve dit dan tijdig te laten weten, zo kan er op dat moment nog een afspraak gegeven worden aan een andere patiƫnt.

Tot 24h voor de afspraak kan u deze kosteloos annuleren.
Indien deze laattijdig wordt geannuleerd wordt er een administratieve kost van 20 euro aangerekend.
Bij het niet komen opdagen (dus niet verwittigen) wordt de volledige consultatieprijs (30 euro) aangerekend.

Bij overmacht wordt deze kost kwijtgescholden. Onder overmacht wordt verstaan:
– een ongeval of ernstig ziek worden (van u of een van uw kinderen/partner
– overlijden van een familielid/vriend/huisdier
Indien er misbruik wordt gemaakt en er meermaals wordt geannuleerd omwille van zogenaamde overmacht kan er ook een kost worden aangerekend.

Voor operaties en ingrepen geldt een minimale annulatietermijn van 1 week. Bij laattijdig annuleren of niet komen opdagen wordt een deel van de kost van de ingreep aangerekend.

Enkele tips:
– Zorg er voor dat u bij het maken van een afspraak zeker bent dat u (of iemand anders) zeker kan komen op het afgesproken uur, zodat u niet moet annuleren omwille van andere verplichtingen. Een afspraak is bindend en is niet ‘onder voorbehoud’ tot als er iets anders tussenkomt.
– Hou uw kat binnen de avond voordien, zodat u niet moet annuleren omdat de kat spoorloos is.
– Zet de gemaakte afspraak in uw agenda, zodat u deze niet vergeet.

Uiteraard zal elk geval apart bekeken worden en kunnen uitzonderingen gemaakt worden op deze regels. Zo zal er bv geen administratieve kost worden aangerekend indien u de afspraak eenmalig vergeten bent/de kat niet vindt maar wel dezelfde week een nieuwe afspraak neemt en daarbij op tijd komt.